Αρώνια – Γενικές Πληροφορίες

4.1. Αρώνια – Γενικές Πληροφορίες.

4.1.1. Εισαγωγή:

Η αρώνια η μελανόκαρπη (Aronia melanocarpa), (Black Chokeberry) ανήκει στην οικογένεια των ροδοειδών (Rosaceae) και είναι ένα πολύτιμο φαρμακευτικό είδος, το οποίο εμφανίζεται στη Βορειοανατολική Αμερική και στο Νότιο Καναδά, σε ευρεία έκταση τόσο σε ξηρές όσο και σε υγρές περιοχές. Η αρώνια είναι ένα θαμνόμορφο φυτό ύψους 1-3 μέτρων που η συστηματική του καλλιέργεια, στην Ευρώπη και Ρωσία, άρχισε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφού προηγουμένως αναγνωρίστηκε η πολύτιμη φαρμακευτική και αντιοξειδωτική αξία των καρπών της. Η αρώνια στη διεθνή κλίμακα των φαρμακευτικών φυτών κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις. Η αρώνια είναι μακρόβιος και μειωμένων γενικά απαιτήσεων, γιατί αναπτύσσει ευρύ ριζικό σύστημα και αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (μικρότερες από -25 °C). Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι μπορεί να καλλιεργηθεί χωρίς πρόβλημα σχεδόν σε όλες περιοχές της Ελλάδας με εξαίρεση τις πολύ θερμές περιοχές όπου έχουμε συχνούς καύσωνες.
Ο καρπός είναι μικρός με διάμετρο 7-10 χιλιοστά, στρογγυλός, έχει χρώμα απαλό μαύρο στην αρχή και βαθύ μαύρο, όταν ωριμάσει. Στην Ελλάδα ωριμάζει νωρίτερα από τις βόρειες χώρες ξεκινώντας από τον Αύγουστο έως τις αρχές Σεπτεμβρίου επηρεαζόμενη από το εύκρατο κλίμα της χώρας. Η παραγωγή καρπών αρχίζει από το τρίτο έτος καλλιέργειας και σταδιακά αυξάνεται.
Στην Ευρώπη, η αρώνια καλλιεργείται σε διάφορες χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Λιθουανία, η Βουλγαρία, η Σουηδία, η Τσεχία και σε ευρεία έκταση στην Πολωνία. Η οικονομική σημασία της αρώνιας είναι μεγάλη, διότι το κόστος καλλιέργειας είναι χαμηλό, ενώ αποδίδει εισόδημα σε μικρό διάστημα (δύο έως τρία έτη μετά την φύτευση). Η φυτεία διαρκεί μεγάλο διάστημα (έως 100 έτη) και η καλλιέργεια θεωρείται βιολογική (δεν χρειάζονται λιπάνσεις και ραντίσματα, διότι δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα ασθένειες).
Η καλλιέργεια της αρώνιας ενδείκνυται για την χώρα μας, γιατί οι κλιματικές και εδαφικές συνθήκες είναι ευνοϊκές ενώ το κόστος της φυτείας και της καλλιέργειας είναι χαμηλό. Επίσης, αποτελεί μία νέα εναλλακτική καλλιέργεια για τους αγρότες.
Κατά τη διάρκεια της συγκομιδής πρέπει να ακολουθούνται οι πιο κάτω δείκτες.

4.1.2. Δείκτες ωριμότητας:

Η Αρώνια είναι ένα πολύτιμο φαρμακευτικό προϊόν. Συλλέγεται με βάση το χρώμα της επιφανείας των καρπών της και με μέτρηση της οξύτητάς τους. Γενικά η συλλογή πρέπει να γίνεται όταν οι καρποί είναι πλήρως ώριμοι. (Η ποιότητα δεν βελτιώνεται μετά την συγκομιδή).

4.1.3. Ποιοτικοί δείκτες:

Οι ποιοτικοί δείκτες προσδιορίζονται από:
1) Την όψη (απαλλαγμένη από ελαττώματα), το χρώμα, το μέγεθος και το σχήμα.
2) Τη σταθερότητα της εξωτερικής επιφανείας τους.
3) Τη γεύση (περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά και βάσει της οξύτητας).

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart