Τσεριμόγια

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης καρπών τσεριμόγιας σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης καρπών τσεριμόγιας σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Γρήγορη πρόψυξη των καρπών της τσεριμόγιας πριν την εμπορική αποστολή τους και απομάκρυνση του αιθυλενίου από τους χώρους συντήρησης. Διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2)σε χαμηλά ...

Η επίδραση των αερίων στους αποθηκευμένους καρπούς τσεριμόγιας μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στους αποθηκευμένους καρπούς τσεριμόγιας μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης. Σε συγκεντρώσεις 100ppm αιθυλενίου για 1-2 ημέρες και σε θερμοκρασία από 15° – 20° C επιταχύνουν την ωρίμανσή τους και ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των καρπών τσεριμόγιας πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των καρπών τσεριμόγιας πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Θερμοκρασία αποθήκευσης: Προτείνεται θερμοκρασία αποθήκευσης στους 8° - 12° C. Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλα τα σημεία του ψυκτικού θαλάμου και η ψύξη των καρπών ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart