Λίτσι

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα λίτσι μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα λίτσι μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του σε συγκεντρώσεις από 3% έως 5% μειώνουν τις αμαυρώσεις του δέρματος και τις απώλειες σε οξύτητα ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των λίτσι πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των λίτσι πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Ψυκτικός θάλαμος: 1) Τα λίτσι να τοποθετούνται σε συσκευασίες που αερίζονται πολύ καλά, ώστε ο ψυχρός αέρας να περνά μέσα από αυτά και να επιτυγχάνει καλύτερη ψύξη. 2) Τα λίτσι να καταλαμβάνουν ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης λίτσι σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης λίτσι σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Γρήγορη ψύξη και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης. Διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) σε χαμηλά επίπεδα βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας. Αποφεύγετε τη ...

Λίτσι – Γενικές Πληροφορίες

Λίτσι – Γενικές Πληροφορίες

19.1. Λίτσι - Γενικές Πληροφορίες 19.1.1. Εισαγωγή: Το λίτσι είναι υποτροπικό φυτό και ανήκει στην οικογένεια Sapindaceae, βοτανολογικά προσδιορίζεται με την ονομασία (Litchi chinensis Sonn) ή ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart