Λωτοί

Η επίδραση των αερίων στους αποθηκευμένους λωτούς μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στους αποθηκευμένους λωτούς μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης. Η έκθεσή τους σε ποσότητα αιθυλενίου 1 ppm για 6 ημέρες ή σε 10 ppm για 2 ημέρες στους 20ο C να επιταχύνουν το μαλάκωμα της ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των λωτών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των λωτών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική ψύξη: Ελέγχει σε πολλαπλά σημεία τις συνθήκες απόλυτης και ιδανικής ρύθμισης των παραμέτρων συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου με πλήρη κάλυψη όλου του 24ώρου. Οι ψυκτικοί ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης λωτών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης λωτών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Γρήγορη πρόψυξη των λωτών πριν την εμπορική αποστολή τους και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος. Ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στους ψυκτικούς ...

Λωτοί – Γενικές Πληροφορίες

Λωτοί – Γενικές Πληροφορίες

20.1. Λωτοί - Γενικές Πληροφορίες 20.1.1. Εισαγωγή: Οι Λωτοί (επιστ. Διόσπυρος, Diospyros) είναι φρούτα του ομώνυμου γένους φυτών που ανήκει στην οικογένεια των Εβενοειδών (Ebenaceae). Το γένος ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart