Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης λωτών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Γρήγορη πρόψυξη των λωτών πριν την εμπορική αποστολή τους και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης. Απαραίτητη η εφαρμογή της δυναμικής ψύξης.
  • Η αφαίρεση στυφότητας πριν τη συντήρηση σε ψυκτικούς θαλάμους, γίνεται με την τοποθέτηση των καρπών για 1- 3 ημέρες σε περιβάλλον με 90% διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε θερμοκρασία 20ο C. Άλλος τρόπος είναι η τοποθέτησή τους σε σακούλες που περιέχουν νερό με 35% αλκοόλη για 10 – 14 ημέρες στους 10-15ο C.
  • Η ψύξη των λωτών να επιτυγχάνεται με δημιουργία κίνησης αέρα σε χαμηλές ταχύτητες.
  • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η απομάκρυνση του αιθυλενίου.
  • Η έκθεση σε περιβάλλον με αέρα εμπλουτισμένο κατά 80% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) για 24 ώρες στους 20ο C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση της στυφάδας, διατηρώντας τη σταθερότητα της σάρκας των λωτών. Άλλος τρόπος είναι η τοποθέτησή τους σε σακούλες που περιέχουν νερό με 35% αλκοόλη για 10-14 ημέρες στους 10ο -15οC.
  • Συγκομιδή των λωτών άγουρων με σκληρότητα σάρκας μεγαλύτερη από 2,5kg δύναμης και με σάκχαρα λιγότερα από (18ο Bx).(Ποικιλία Fuyu).
  • Κατά την συγκομιδή τους να έχουν τα διαλυτά στερεά συστατικά σε ποσοστά 21%-23% για την ποικιλία Hachiya και 18% – 20% για την ποικιλία Fuyu τα οποία ελέγχονται με οπτικά διαθλασιόμετρα. (Σε βαθμούς Brix από 21°Bx έως 23°Bx για τα Hachiya και από 18°Bx έως 20°Bx για τα Fuyu.
  • Απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων πριν τη χρήση τους.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart