Λάχανα Κινέζικα

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα κινέζικα λάχανα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα κινέζικα λάχανα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου αυξάνει την αναπνοή, με αποτέλεσμα το κιτρίνισμα και την αποσύνθεση των φύλλων του. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του σε συγκέντρωση 2% - 6% διατηρεί την ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης κινέζικων λάχανων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης κινέζικων λάχανων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Απαραίτητη η δυναμική ψύξη για τη συντήρηση των κινέζικων λάχανων. Προψύξτε σε δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης-υγρού βολβού, σε δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των κινέζικων λάχανων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια)

Προετοιμασία – Διαχείριση των κινέζικων λάχανων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια)

Δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης - υγρού βολβού: Ειδικά προψυκτήρια κατάλληλα για την πρόψυξη των λαχανικών που είναι ασυσκεύαστα αμέσως μετά τη συγκομιδή. Τα προψυκτήρια αυτά ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart