Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα αμύγδαλα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο

Η παρουσία του αιθυλενίου δεν τα επηρεάζει.

Διοξείδιο του άνθρακα

Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα σε συγκεντρώσεις πάνω από 80% στο χώρο αποθήκευσης,  αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στον έλεγχο των εντόμων.

Όζον

Καταστρέφει σπόρια μυκήτων και άλλους μικροοργανισμούς.

Οξυγόνο

Η αποθήκευση σε επίπεδα οξυγόνου κάτω από 1% αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική στην καθυστέρηση της τάγγισης, του μπαγιατέματος, και των άλλων συμπτωμάτων φθοράς.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού