Αμύγδαλα

Αμύγδαλα – Γενικές Πληροφορίες

Αμύγδαλα – Γενικές Πληροφορίες

3.1. Αμύγδαλα - Γενικές Πληροφορίες. 3.1.1. Εισαγωγή: Η αμυγδαλιά είναι είδος φυτών της οικογένειας των Ροδιδών που πολλές φορές εντάσσεται στο γένος Προύμνη. Το κοινότερο είδος είναι η Προύμνη η ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των αμυγδάλων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των αμυγδάλων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Αφύγρανση: Η διαδικασία της αφύγρανσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα της απόλυτης ρύθμισης στην τιμή της χαμηλότερης επιθυμητής υγρασίας. Όσον αφορά το εύρος της σχετικής υγρασίας πρέπει να βρίσκεται ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης αμυγδάλων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης αμυγδάλων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Αφύγρανση με δυνατότητα απόλυτης ρύθμισης της χαμηλής επιθυμητής υγρασίας. Ανακυκλοφορία του αέρα του θαλάμου με 24ωρη κάλυψη. Διατήρηση του διοξειδίου άνθρακα (CO2) σε υψηλά επίπεδα γιατί ...

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα αμύγδαλα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα αμύγδαλα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου δεν τα επηρεάζει. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα σε συγκεντρώσεις πάνω από 80% στο χώρο αποθήκευσης,  αποδείχθηκαν αποτελεσματικές ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart