Μετασυλλεκτική Διαχείριση στα Σταφύλια

🍇 ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Μετασυλλεκτική διαχείριση
Σας συμβουλεύουμε:
🍇Μην αποθηκεύετε σταφύλια μετά από βροχή
🍇Παρακολούθηση των σακχάρων κατά τη συγκομιδή (14ο έως 17ο Brix) με χρήση οπτικών διαθλασιόμετρων
🍇Σημαντική η άμεση πρόψυξη σε θερμοκρασία κάτω των 10 oC εντός 2 ωρών από τη συγκομιδή, για τον περιορισμό αφυδάτωσης στον δευτερογενή μίσχο
🍇Επίτευξη θερμοκρασίας κάτω από 5 °C εντός 12 ωρών από τη συγκομιδή βοηθά στον περιορισμό του βοτρύτη
🍇Χρησιμοποιείστε εγκεκριμένες εφαρμογές του διοξειδίου του θείου για την προστασία των σταφυλιών από προσβολές μυκήτων και κυρίως του βοτρύτη
🍇Διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) κατά την ψυχρή συντήρηση, σε μεσαία επίπεδα βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας
🍇Απολυμάνετε τους ψυκτικούς σας θαλάμους πριν τη χρήση τους
🍇 Τα σταφύλια πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία από – 0.5 °C έως 0 °C , σχετική υγρασία από 90 έως 92% και για χρονικό διάστημα από 4 έως 10 εβδομάδες.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart