Προετοιμασία – Διαχείριση των κουκιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική πρόψυξη σε προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας:

Ειδική μελέτη του χρόνου απορρόφησης, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα, ώστε η ψύξη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, μέχρι την καρδιά του προψυχόμενου προϊόντος. Χρησιμοποιούνται για ασυσκεύαστα αλλά και για συσκευασμένα προϊόντα.

Hydrocooler – Υδρόψυξη:

Προτείνεται η χρήση Hydrocoolers αμέσως μετά τη συγκομιδή. Η Υ δρόψυξη με Hydrocoolers συμβάλλει αφενός στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων και αφετέρου παρέχει την ευκαιρία για να απολυμανθούν με τα κατάλληλα απολυμαντικά καταπολεμώντας τα σπόρια των μυκήτων, που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση και φθορές κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Ενισχυμένος ψυκτικός θάλαμος:

Αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων ψυκτικός θάλαμος συντήρησης και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του για ελαφριά πρόψυξη και κατόπιν για συντήρηση.

Ψυκτικός θάλαμος:

Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλα τα σημεία του ψυκτικού θαλάμου και η ψύξη να επιτυγχάνεται με ψυχρό αέρα, ο οποίος να κινείται με μικρές ταχύτητες και με στρωτή ροή σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου. Η σχετική υγρασία πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των 90% και 95%. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την επιλογή αεροψυκτήρων με λειτουργία υπολογισμένη για μικρό εύρος διαφοράς θερμοκρασίας εισόδου – εξόδου (ΔΤ) του ψυκτικού μέσου του κυκλώματος ψύξης.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα:

Η βέλτιστη σύσταση ελεγχόμενης ατμόσφαιρας είναι: 2% – 5% σε οξυγόνο (O2) και 4% – 8% σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Η σύσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του χρώματος και τη φρεσκάδα των νωπών κουκιών.

 

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart