Τα ροδάκινα είναι κλιμακτηριακά φρούτα που παράγουν πολύ υψηλές ποσότητες αιθυλενίου κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλείται επιταχυνόμενη διαδικασία ωρίμανσης, η οποία είναι ανεπιθύμητη κατά τη μετασυλλεκτική περίοδο και κυρίως κατά την αποθήκευσή τους σε ψυκτικούς θαλάμους. Η απομάκρυνση του αιθυλενίου είναι απαραίτητη. Βεβαίως η έκλυση αιθυλενίου μπορεί να επιβραδυνθεί σημαντικά με την εφαρμογή μεθόδων πρόψυξης (δυναμική πρόψυξη) αμέσως μετά την συλλογή τους.

Η δυναμική πρόψυξη βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών σημείων τόσο στα αποθηκευμένα ροδάκινα, όσο και στους μηχανισμούς ψύξης. Ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ενεργειών διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες πρόψυξης σε όλο τον όγκο της προψυχόμενης παλέτας, μέχρι την καρδιά των ροδάκινων επιτυγχάνοντας τη δυνατότερη χαμηλότερη απώλεια βάρους.

Η δυναμική πρόψυξη με αναρρόφηση ψυχρού αέρα υψηλής αναρροφητικής ικανότητας αποτελεί την απαραίτητη διαδικασία πρόψυξης για τα ροδάκινα που έχουν συσκευασθεί σε αεροστεγείς ή σε κοινές συσκευασίες.

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από το σύνολο των προτεινόμενων συμβουλών για την καλύτερη τοποθέτηση των προϊόντων μέσα στα δυναμικά προψυκτήρια με σκοπό την αποδοτικότερη πρόψυξη.

  • Οι παλέτες να είναι τοποθετημένες σε δύο σειρές οι οποίες μεταξύ τους να έχουν κενό υπό τη μορφή του τούνελ. Από το τούνελ αυτό αναρροφάται ο αέρας, ο οποίος έχει διέλθει μέσα από τα ροδάκινα και τους έχει αφαιρέσει τόσο την αισθητή θερμότητα όσο και την δημιουργούμενη θερμότητα λόγω της διαδικασίας της αναπνοής.
  • Το κινητό κάλυμμα κατεύθυνσης της ροής (τέντα) θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί σωστά πάνω από το σχηματισμένο από τις παλέτες τούνελ. Αυτό χρησιμεύει για να εμποδίσει τον ψυχρό αέρα να περάσει στο τούνελ παρακάμπτοντας τις παλέτες.
  • Οι οπές αερισμού των κιβωτίων των ροδάκινων να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν τη ροή των απαιτούμενων ποσοτήτων ψυχρού αέρα.

Επίσης παρατίθενται μερικοί από το σύνολο των προτεινόμενων παραγόντων εκείνων που παίζουν σημαντικό ρόλο και λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό ενός προψυκτηρίου με σκοπό την προστασία των ροδάκινων και είναι:

  • Η θερμοκρασία της πρόψυξης να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλο τον όγκο της παλέτας, μέχρι την καρδιά των ροδάκινων.
  • Η χρονική διάρκεια πρόψυξης.
  • Η προστασία των ροδάκινων από τους μύκητες.

(Περιορίζεται η δράση τους διότι στην περίοδο της πρόψυξης, οι μύκητες επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, τα ροδάκινα να προψύχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη συγκομιδή τους).

Η υψηλή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) δημιουργεί αλλοίωση στο προϊόν.

Περισσότερα στο βιβλίο: ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart