Σελινόριζα – Γενικές Πληροφορίες

42.1. Σελινόριζα – Γενικές Πληροφορίες

 42.1.1. Εισαγωγή

Οι σελινόριζες ή ριζοσέλινα (Apium Graveolenw L. Var. rapaceum) είναι φυτά διετή παρόμοια στην εμφάνιση με το φυλλώδες σέλινο, αλλά με σημαντικά μικρότερο μέγεθος του φυλλώματός του (30 – 70 cm). Είναι φυτό που κατάγεται από τη Νότια Ευρώπη, τη Δυτική Ασία και τη λεκάνη της Μεσογείου. Η ακριβής προέλευση των σελινόριζων δεν είναι γνωστή όμως στη  Νότια Ευρώπη και συγκεκριμένα στη περιοχή της Μεσογείου εμφανίζονται οι πρώτες αναφορές για την ύπαρξή των σελινόριζων.

42.1.2. Δείκτες Ωριμότητας:

Η συγκομιδή γίνεται όταν η γογγυλόριζα του φυτού αποκτήσει διάμετρο τουλάχιστον 10-15 εκατοστών και το μέσο βάρος της γογγυλόριζας στη σελινόριζα φθάνει τα 700-800 γραμμάρια. Σύμφωνα με τις οδηγίες από την Ε.Ε. σχετικά με την τυποποίηση των σελινόριζων, αυτές διακρίνονται σε:

1) «Μεγάλες»: περισσότερο από 800 γραμμάρια.

2) «Μεσαίες»: από 500 έως 800 γραμμάρια.

3) «Μικρές»: από 150 έως 500 γραμμάρια.

Για το ίδιο κιβώτιο, η μέγιστη διαφορά βάρους μεταξύ των αποθηκευμένων προϊόντων καθορίζεται αντίστοιχα σε 200, 150 και 100 γραμμάρια.
Άλλος δείκτης ο οποίος δεν είναι και τόσο ακριβής, γιατί επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς και κλιματολογικούς παράγοντες, είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από την σπορά μέχρι την ωρίμανση και προσδιορίζεται από 90 έως 120 ημέρες.

42.1.3. Ποιοτικοί Δείκτες:

Οι σελινόριζες κατά τη συγκομιδή θα πρέπει να έχουν το κατάλληλο εμπορεύσιμο μέγεθος, με ομοιόμορφο σχήμα,  χωρίς  ελαττώματα, κιτρινίσματα της σάρκας τους, ή άλλο αποχρωματισμό, ασθένεια, προσβολές από έντομα και φθορές. Οι δέσμες των κορυφών θα πρέπει να είναι φρέσκες, χωρίς σημάδια παγώματος, τραυματισμού ή άλλων κακώσεων.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart