Σελινόριζα

Η επίδραση των αερίων στην αποθηκευμένη σελινόριζα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στην αποθηκευμένη σελινόριζα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου αυξάνει την αναπνοή και την αποσύνθεση ενώ επιταχύνει το  κιτρίνισμα και ειδικά των φύλλων τους. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του σε μικρές συγκεντρώσεις, ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης σελινόριζας σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης σελινόριζας σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Γρήγορη πρόψυξη σε ψυναμικά προψυκτήρια και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης. Απαραίτητη η δυναμική ψύξη για τη συντήρηση των σελινόριζων. Διαχειριστείτε το ...

Προετοιμασία – Διαχείριση της σελινόριζας πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση της σελινόριζας πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική πρόψυξη σε προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας: Ειδική μελέτη του χρόνου απορρόφησης, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα, ώστε η ψύξη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart