Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης του αρακά-μπιζελιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Κατά την συγκομιδή με σκοπό την αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους, ελέγχουμε τους λοβούς του αρακά (μπιζελιών) που πρέπει να πληρούν τους καθορισμένους δείκτες, ώστε να συγκομίζονται στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας. Δηλαδή πριν τη συγκομιδή πρέπει να γίνεται έλεγχος στο μέγεθος του λοβού και στη μεταβολή του χρώματος (από πράσινο σε φωτεινό πράσινο). Στον ίδιο έλεγχο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος και η κατάσταση των σπερμάτων που πρέπει να είναι καλοσχηματισμένα και αρκετά ευδιάκριτα.
  • Απομακρύνετε το αιθυλένιο με χρήση απορροφητών αιθυλενίου.
  • Διατηρείστε το διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) σε μεσαία επίπεδα. Βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας. του αρακά (μπιζελιών).
  • Αποφεύγετε την αποθήκευση φρέσκου αρακά (μπιζελιών) σε θερμοκρασία πάνω από 7,5ο C. Ο λοβός παρουσιάζει μαρασμό, κιτρινίζει, χάνει την τρυφερότητά του και αποσυνθέτει τα σάκχαρά του μετατρέποντάς τα σε άμυλο.
  • Τοποθετήστε συσκευές όζοντος για την καταπολέμηση των μυκήτων.
  • Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει κατάλληλη προστασία του προϊόντος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό της συσκευασίας πρέπει να είναι καινούργια, καθαρά και τέτοιας ποιότητας ώστε να μην είναι δυνατόν να προκαλέσουν στα προϊόντα εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart