Καλαμπόκια γλυκά

Προετοιμασία – Διαχείριση των γλυκών καλαμποκιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των γλυκών καλαμποκιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική πρόψυξη σε προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας: Ειδική μελέτη του χρόνου απορρόφησης, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα, ώστε η ψύξη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης γλυκών καλαμποκιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης γλυκών καλαμποκιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Απαραίτητη η χρήση Δυναμικών Προψυκτήριων υψηλής αναρροφητικής ικανότητας. Γρήγορη πρόψυξη των γλυκών καλαμποκιών και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου ...

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα γλυκά καλαμπόκια μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα γλυκά καλαμπόκια μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία δεν θεωρείται μετασυλλεκτικός παράγοντας απώλειας της ποιότητας. Διοξείδιο του άνθρακα Συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα 10% καθυστερεί την απώλεια της σακχαρόζης. Όζον ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart