Λαχανάκια Βρυξελλών

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα λαχανάκια Βρυξελλών μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα λαχανάκια Βρυξελλών μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του προκαλεί κιτρίνισμα και πτώση των φύλλων. Διοξείδιο του άνθρακα Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα 5% έως 10% διατηρεί το πράσινο χρώμα και  μειώνει την πτώση των φύλλων. ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης στα λαχανάκια Βρυξελλών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης στα λαχανάκια Βρυξελλών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Απαραίτητη η δυναμική ψύξη για την συντήρηση στα λαχανάκια Βρυξελλών. Προψύξτε τα λαχανάκια Βρυξελλών σε δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας και διατηρείστε την ψυκτική ...

Προετοιμασία – Διαχείριση στα λαχανάκια Βρυξελλών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση στα λαχανάκια Βρυξελλών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης-υγρού βολβού: Ειδικά προψυκτήρια κατάλληλα για την πρόψυξη στα λαχανάκια Βρυξελλών που είναι ασυσκεύαστα αμέσως μετά τη συγκομιδή. Τα προψυκτήρια ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart