Προετοιμασία – Διαχείριση των κελυφωτών φιστικιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Θερμοκρασία αποθήκευσης:

Προτείνεται θερμοκρασία αποθήκευσης στους 0ο C.

Αφύγρανση:

Η διαδικασία της αφύγρανσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα της απόλυτης ρύθμισης στην τιμή της χαμηλότερης επιθυμητής υγρασίας. Όσον αφορά το εύρος της σχετικής υγρασίας πρέπει να βρίσκεται μεταξύ του 65%-75% και να ελέγχεται συχνά και αποτελεσματικά με αισθητήρες τοποθετημένους με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου. Για τη δημιουργία αφυγραντικής ατμόσφαιρας μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους τοποθετούνται αφυγραντικά στοιχεία ειδικής κατασκευής που όταν απαιτείται χρησιμοποιούν το ψυκτικό υγρό στη θερμή κατάστασή του, επιτυγχάνοντας οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης:

Συνίσταται χρονικό διάστημα 8 – 12 μήνες.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα:

Δεν προτείνεται γιατί η αποθήκευσή των φιστικιών σε συμβατικούς ψυκτικούς θαλάμους, έχει επαρκώς μεγάλη χρονική διάρκεια ενώ αντιθέτως τα οφέλη από την Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα είναι πολύ λίγα.

Όζον:

Τοποθέτηση συσκευής και η παροχή της απαραίτητης ποσότητας όζοντος, για την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου.

Ανακυκλοφορία αέρος:

Ειδική μελέτη και τοποθέτηση μηχανισμού ανακυκλοφορίας του αέρα του θαλάμου ελεγχόμενο ψηφιακά για πλήρη κάλυψη όλου του 24ώρου.
Τα κελυφωτά φιστίκια να αποθηκεύονται στους ψυκτικούς θαλάμους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μένει το κατάλληλο κενό κάτω από αυτά. (χρήση παλετοθέσεων, ραφιών, παλετών, κλπ).
Τα κελυφωτά φιστίκια να καταλαμβάνουν το χώρο ψύξης, φροντίζοντας να μένουν τα κατάλληλα κενά στην πλευρά των αεροψυκτήρων και στην απέναντι αυτών πλευρά.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart