Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα σέλινα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο

Η παρουσία του αιθυλενίου επηρεάζει κυρίως σε μέσες και υψηλές θερμοκρασίες π.χ. για  θερμοκρασία >5ο C και συγκέντρωση 10 ppm  δημιουργείται απώλεια πράσινου χρώματος.

Διοξείδιο του άνθρακα

Υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα 10% δημιουργεί δυσάρεστες οσμές, αλλοίωση στη γεύση και κιτρίνισμα στα φύλλα, ενώ για μέση συγκέντρωση διοξειδίου 3% – 5% μειώνεται η απώλεια του πράσινου χρώματος και η φθορά της σάρκας τους.

Όζον

Διασπά το αιθυλένιο, καταστρέφει σπόρια μυκήτων.

Οξυγόνο

Χαμηλή συγκέντρωση μειώνει το ρυθμό της αναπνοής και τις αρνητικές συνέπειες του αιθυλενίου με αποτέλεσμα να  μειώνει την απώλεια του πράσινου χρώματος και τη φθορά της σάρκας.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart