Τα κεράσια είναι ευαίσθητα φρούτα, τα οποία όταν συλλέγονται ή είναι εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες χάνουν την υγρασία τους και έτσι υποβαθμίζονται ποιοτικά.

Πολλές φορές οι καλλιέργειες των κερασιών βρίσκονται πολύ μακριά από τον χώρο επεξεργασίας.

Η μεγάλη περίοδος αναμονής κατά την περίοδο συγκομιδής προκαλεί αφυδάτωση, ζάρωμα, αμαύρωση του στελέχους, απώλεια βάρους και βλάβη στη γενική εμφάνιση του καρπού. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να εξαλειφθεί με άμεση πρόψυξη με υδρόψυξη (Hydrocooling).

Τα HYDROCOOLER είναι συσκευές που προψύχουν με τη χρήση ψυχρού νερού. Συμβάλλουν αφενός στην μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των κερασιών και αφετέρου παρέχουν την ευκαιρία για να τα απολυμάνουν με τα κατάλληλα απολυμαντικά από τα σπόρια των μυκήτων, που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση και φθορές κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Εκτός από την πρόψυξη με υδρόψυξη για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διατήρηση της ποιότητας των κερασιών θα πρέπει να τηρούνται ορθές μετασυλλεκτικές διαδικασίες τόσο κατά τη διάρκεια συγκομιδής, όσο και κατά τη διάρκεια μεταφοράς, διαλογής, τυποποίησης, πρόψυξης, αποθήκευσης, συσκευασίας, εμπορικής αποστολής κλπ.

Όλες αυτές οι ορθές διαδικασίες αλλά και άλλες ιδιαίτερες πληροφορίες για τα κεράσια αναφέρονται στο βιβλίο μερικές των οποίων είναι και οι εξής:

Τα Κεράσια που συγκομίζονται πριν από τις οκτώ το πρωί διατηρούν τη σταθερότητά τους σημαντικά από ό, τι τα κεράσια που συγκομίζονται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι κάδοι συλλογής με τα κεράσια όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται στο χώρο συλλογής, θα πρέπει να καλύπτονται με υγρή λινάτσα ή κάποιο μονωτικό υλικό για την προστασία του καρπού από τον ήλιο.

Οι παραγωγοί κερασιών πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί κατά τη μετασυλλεκτική περίοδο, στο χειρισμό των κατεργασιών που κάνουν στα κεράσια, γιατί μώλωπες ή άλλες φυσιολογικές διαταραχές συχνά δεν εμφανίζονται αμέσως, αλλά κατά τη διάρκεια της διάθεσής τους στη χονδρική ή τη λιανική αγορά.

Στην περίπτωση που τα κεράσια είναι συσκευασμένα σε αεροστεγείς ή σε κοινές συσκευασίες πρέπει να προψύχονται πριν την εμπορική αποστολή τους σε δυναμικά προψυκτήρια με αναρρόφηση ψυχρού αέρα υψηλής αναρροφητικής ικανότητας.

Υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα βοηθούν στην καλή συντήρηση των κερασιών.

Περισσότερα στο βιβλίο: ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart