Προετοιμασία – Διαχείριση των πεπονιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Πρόψυξη σε ενισχυμένο ψυκτικό θάλαμο:

Η μέθοδος πρόψυξης με αερόψυξη σε ενισχυμένο ψυκτικό θάλαμο, αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων ψυκτικός θάλαμος συντήρησης και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του για ελαφριά πρόψυξη και κατόπιν για συντήρηση. Η λύση αυτή είναι οικονομική διότι δεν προϋποθέτει ανεξάρτητο προψυκτήριο και χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για τις υπόλοιπες μεθόδους πρόψυξης.

Θερμοκρασία αποθήκευσης:

Προτείνεται θερμοκρασία αποθήκευσης 8ο – 10ο C. Η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι ομοιόμορφη σε όλα τα σημεία του ψυκτικού θαλάμου η δεν ψύξη των πεπονιών να επιτυγχάνεται με ψυχρό αέρα, ο οποίος να κινείται με μεγάλες ταχύτητες ομοιόμορφα σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου.

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης:

Συνίσταται χρονικό διάστημα από 2 έως 3 εβδομάδες.

Εξαερισμός:

Ειδική μελέτη και τοποθέτηση μηχανισμού εξαερισμού για την απομάκρυνση του διοξειδίου του θαλάμου, ελεγχόμενο ψηφιακά.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα:

Δεν προτείνεται. Είναι ασύμφορος για μικρές παραγωγές. Έχει λίγα οφέλη σε σχέση με το συνολικό χρόνο αποθήκευσης.

Όζον:

Τοποθέτηση συσκευής και παροχή της απαραίτητης ποσότητας όζοντος, για την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου.

Απομάκρυνση αιθυλενίου:

Προτείνεται η χρήση καυστήρα αιθυλενίου ή συσκευή απορρόφησης αιθυλενίου.

Ψυκτικός θάλαμος:

1) Να μένει κατάλληλο κενό μεταξύ οροφής και τελικού επιπέδου αποθήκευσης.

2) Να μην αποθηκεύετε μολυσμένα προϊόντα στον ίδιο χώρο με συσκευασμένα υγιή.

3) Να αποθηκεύετε τα πεπόνια μακριά από άλλα προϊόντα που πιθανόν να τα επηρεάσουν με την έκλυση ποσοτήτων αιθυλενίου.

4) Στην αποθήκευσή τους μπορείτε να χρησιμοποιείτε μονές σειρές συσκευασίας.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart