Προετοιμασία – Διαχείριση των σταφυλιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική πρόψυξη:

Ειδική μελέτη του χρόνου απορρόφησης της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα, ώστε η ψύξη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, μέχρι την καρδιά του προψυχόμενου προϊόντος.

Δυναμική ψύξη:

Ελέγχει σε πολλαπλά σημεία τις συνθήκες απόλυτης και ιδανικής ρύθμισης των παραμέτρων συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου με πλήρη κάλυψη όλου του 24ώρου. Οι ψυκτικοί θάλαμοι με δυναμική ψύξη σε σχέση με τους ψυκτικούς θαλάμους που λειτουργούν με τη συμβατική μέθοδο παρέχουν μεγαλύτερη και ποιοτικότερη συντηρησιμότητα των προϊόντων.

Θερμοκρασία αποθήκευσης:

Προτείνεται θερμοκρασία αποθήκευσης στους -0,5ο έως 00 C.

Υψηλή υγρασία:

Επιλογή αεροψυκτήρα με χαμηλή διαφορά θερμοκρασίας εισόδου – εξόδου του ψυκτικού μέσου (ΔΤ).

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης:

Συνίσταται χρονικό διάστημα από 2 έως 8 εβδομάδες.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα:

Δεν προτείνεται. Πολύ μικρά οφέλη.

Όζον:

Συνίσταται η τοποθέτηση συσκευής και η παροχή της απαραίτητης ποσότητας όζοντος, για την καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου.

Ροή αέρος:

Ειδική μελέτη στην τοποθέτηση επιλεγμένων αεροψυκτήρων με προστασία από το θείο, χαμηλών ταχυτήτων αέρος.

Εξαερισμός:

Ειδική μελέτη και τοποθέτηση μηχανισμού εξαερισμού για την απομάκρυνση του διοξειδίου του θαλάμου, ελεγχόμενο ψηφιακά.

Θέσεις πρόψυξης:

Για μικρές εγκαταστάσεις προτείνονται ειδικές θέσεις πρόψυξης εντός του ψυκτικού θαλάμου συντήρησης.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart