Ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού-συνεχούς ροής νερού

Τι είναι οι ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού συνεχούς ροής νερού και που χρησιμοποιούνται;

Οι ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού συνεχούς ροής νερού εφαρμόζονται σε προϊόντα με απαιτήσεις υψηλής υγρασίας και με χαμηλή κυκλοφορία αέρα.

(αλλά μεγαλύτερη από 25 ανακυκλοφορίες ανά ώρα  σε σχέση με το συνολικό όγκο του θαλάμου)

Τα προϊόντα που βρίσκουν εφαρμογή για τη συντήρηση σε αυτούς τους θαλάμους είναι:

Ο αρακάς, τα γογγύλια, τα κολοκυθάκια με ανθό, τα λαχανάκια Βρυξελλών, τα μαρούλια, τα μανιτάρια, η ρόκα, τα σέλινα κ.λπ.

Οι ψυκτικοί θάλαμοι όσον αφορά τα δομικά τους στοιχεία (πάνελς, πόρτες κ.λπ.) είναι ίδιοι με τους κλασσικούς ψυκτικούς θαλάμους, από τους οποίους διαφέρουν στον εξοπλισμό τους.

Οι ψυκτικοί θάλαμοι στους οποίους εφαρμόζεται η συγκεκριμένη ψυκτική μέθοδος μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν προψυκτήρια.

Πώς δημιουργείται η ψύξη σε αυτούς τους θαλάμους;

Η ψύξη δημιουργείται μέσω ενός εναλλάκτη του οποίου ο ψυχρός αέρας εμπλουτίζεται από υγρασία μέσω ενός δικτυώματος νερού που βρίσκεται πάνω από αυτόν και ψεκάζει στις σωληνώσεις και στα μεταλλικά φύλλα του στοιχείου.

Πάνω από τον εναλλάκτη βρίσκονται διάτρητοι σωλήνες και διάφραγμα νερού αποτελούμενο από κυματιστά φύλλα ελασμάτων μέσα από το οποίο διέρχεται ο πλούσιος σε υγρασία αέρας.

Το διάφραγμα με τα κυματιστά ελάσματα έχει σκοπό να συγκεντρώνει την συμπυκνούμενη υγρασία, που λαμβάνει μορφή σταγονιδίων και να τα αποτρέψει να παρασυρθούν από τον αέρα.

Τα σταγονίδια λόγω βαρύτητας οδηγούνται στον εναλλάκτη και κατόπιν στη λεκάνη συγκέντρωσης νερού που βρίσκεται κάτω από τον εναλλάκτη.

Μία αντλία μεταφέρει το νερό στις σωληνώσεις, όπου ψεκάζεται στον εναλλάκτη και έτσι δημιουργείται η συνεχής ροή του νερού και από αυτόν η επιθυμητή δημιουργία της υγρασίας.

Η κίνηση του εργαζόμενου αέρα γίνεται από αναρροφητικούς ανεμιστήρες οι οποίοι βρίσκονται πάνω από το διάφραγμα.

Τέλος ο εργαζόμενος αέρας οδηγείται σε χοάνες που μπορούν να τον κατευθύνουν ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του χώρου.

Το περιγραφόμενο σύστημα χαρακτηρίζεται ως σύστημα αντιρροής – αναρρόφησης επειδή ο αναρροφώμενος αέρας κινείται αντίθετα από την κίνηση του νερού. Έτσι δημιουργεί την απαραίτητη υγρασία χωρίς να δημιουργεί νεφελοποιημένη ατμόσφαιρα.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart