Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης κουνουπιδιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

  • Απαραίτητη η Δυναμική ψύξη για την συντήρηση των κουνουπιδιών και των roman cauliflower.
  • Γρήγορη πρόψυξη και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος.
  • Για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια αποθήκευσης, συγκομίστε τα κουνουπίδια και τα roman cauliflower με περισσότερα φύλλα και μεγαλύτερο στέλεχος. Μετά την αποθήκευση αυτά πρέπει να απομακρύνονται.
  • Απομάκρυνση αιθυλενίου με χρήση απορροφητών.
  • Διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) σε μεσαία επίπεδα βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας.
  • Τοποθετήστε συσκευές όζοντος για την καταπολέμηση των μυκήτων.
  • Για την αποστολή κουνουπιδιών και roman cauliflower χρησιμοποιείστε τριμμένο ή λεπιδόμορφο πάγο μέσα στη συσκευασία.
  • Μην αποθηκεύεται προϊόντα που εκλύουν ποσότητες αιθυλενίου μαζί με κουνουπίδια.

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart