Βατόμουρα

Προετοιμασία – Διαχείριση των βατόμουρων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των βατόμουρων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική πρόψυξη: Βασίζεται στη συνεχή εποπτεία με παράλληλη διαχείριση πολλαπλών σημείων τόσο στα αποθηκευμένα προϊόντα όσο και στους μηχανισμούς ψύξης. Ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης βατόμουρων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης βατόμουρων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Γρήγορη πρόψυξη σε θερμοκρασία 2ο C και διατήρηση της ψυκτική αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος. Ομοιόμορφη θερμοκρασία μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης. ...

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα βατόμουρα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα βατόμουρα μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα σε συγκεντρώσεις από 15% έως 20% περιορίζει την ανάπτυξη του ...

Βατόμουρα – Γενικές Πληροφορίες

Βατόμουρα – Γενικές Πληροφορίες

6.1. Βατόμουρα- Γενικές Πληροφορίες (blackberries). 6.1.1. Εισαγωγή: Τα βατόμουρα (Blackberries) είναι ο καρπός ενός μεγάλου σερνόμενου ή αναρριχώμενου θάμνου που φτάνει σε ύψος τα 2-3 μέτρα. Έχει ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart