Προετοιμασία – Διαχείριση των λάιμ πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Υψηλή υγρασία:

Επιλογή αεροψυκτήρα με μικρό εύρος διαφοράς θερμοκρασίας (ΔΤ).

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης:

Συνίσταται χρονικό διάστημα από 1,5 έως 2 μήνες.

Ψυκτικός θάλαμος:

1) Τα λάιμ να τοποθετούνται σε συσκευασίες που αερίζονται πολύ καλά, ώστε ο ψυχρός αέρας να περνά μέσα από αυτά και να επιτυγχάνει καλύτερη ψύξη.

2) Τα λάιμ να καταλαμβάνουν το χώρο ψύξης, φροντίζοντας να μένουν τα κατάλληλα κενά στην πλευρά των αεροψυκτήρων και στην απέναντι αυτών πλευρά.

3) Τα λάιμ να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μένει το κατάλληλο κενό κάτω από αυτά. (Χρήση παλετοθέσεων, ραφιών, παλετών, κ.λπ.).

4) Τα λάιμ πρέπει να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το επίπεδο της επάνω πλευράς των κιβωτίων αποθήκευσης (συνολικά) να μην εμφανίζει εξοχές ή εσοχές και έτσι να δημιουργείται ανομοιομορφία στη ροή του ψυχρού αέρα μέσα στον ψυκτικό θάλαμο.

5) Να μένει κατάλληλο κενό μεταξύ οροφής και τελικού επιπέδου αποθήκευσης.

6) Να μην αποθηκεύονται μολυσμένα λάιμ στον ίδιο χώρο με συσκευασμένα υγιή.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα:

Δεν προτείνεται. Είναι ασύμφορος για μικρές παραγωγές. Έχει λίγα οφέλη σε σχέση με το συνολικό χρόνο αποθήκευσης.

Απομάκρυνση αιθυλενίου:

Προτείνεται η συσκευή απορρόφησης αιθυλενίου. Στα λάιμ το αιθυλένιο προκαλεί χημικές διεργασίες που έχουν σαν αποτέλεσμα να χάνουν το πράσινο χρώμα τους και να αποκαλύπτουν τις κίτρινες χρωστικές τους, που είναι ανεπιθύμητες για την εμπορική διάθεσή τους. Απομάκρυνση του αιθυλενίου από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης των λάιμ, καθυστερεί την απώλεια του πράσινου χρώματος και την εμφάνιση της σήψης.

Εξαερισμός:

Ειδική μελέτη και τοποθέτηση μηχανισμού εξαερισμού του θαλάμου, ελεγχόμενο ψηφιακά.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart